Blog‎ > ‎

Ang Tema ng 2014

posted Jan 20, 2014, 10:53 PM by Daloy Kayumanggi

Ang Tema ng 2014
by: Pidot Tatlonghari

Ano nga kaya ang mangyayari para sa bawa’t isa sa ating ngayong 2014? Mas magiging masaya kaya ito? Higit kayang magiging mayabong ang ating pamumuhay dito sa Japan?

Maraming tanong. Maraming possibilidad. Ang ilan ay maaaring hindi gaanong kaayaaya at ang ilan naman ay maaaring positibo. Subalit, maaari rin namang lumipas na lang ito ng hindi natin namamalayan o parang wala lang nangyari. At sa aking palagay, ito ang pinaka-malungkot na pupwedeng mangyari para sa ating taon, sa ating buhay. Kung kaya’t ano nga ba ang pupwede nating gawin ukol dito?

Makailan lamang ay nagdiwang ang buong bansang Japan ng mapili ang Tokyo bilang host city para sa gaganaping Summer Olympics sa 2020. Halos lahat ay natuwa sa balitang ito. At kung babalikan natin ang mga naglabasang balita nuon, ang paulit-ulit na dahilan kung bakit napili ang Tokyo ay dahil sa pagbigay nito ng isang buo at malinaw na mensahe sa komiteng nagdesisyon – “Ang pagpili sa Tokyo, ay ang pagplili sa isang maaasahang pares ng kamay.”

Naging malinaw ang mensaheng ito dahil na din sa reputasyon ng Tokyo, ng Japan sa kapasidad nitong gawin ang kinakailangan upang maitawid ang isang gawain. Alam nating lahat ito, dahil ito din naman ang isa sa maraming dahilan kung bakit patuloy tayong naninirahan sa bansang ito.

Buo at malinaw na mensahe. Layunin. Gabay na tema. Mahalaga nga ba ito?

Kung ating babalikan ang ating 2013, may naging paulit-ulit bang mensahe tayong naging gabay? Naging positibo ba ang mensaheng ito sa ating pamumuhay? Kung hindi, maaari kaya nating gawing kaayaaya ang temang ito ngayong 2014?

Kung ang iba ay nahihilig sa paggawa ng tinatawag na New Year’s resolution, mga bagay na gusto nating baguhin sa ating buhay, ang pagbuo ng tema ay isang matatawag na positibong hakbang sa pagdideklara ng isang produktibong taon para sa 2014. Hindi ito nakatuon sa kung ano ang kulang kundi sa kung ano ang pupuwedeng gawin para sa iyong taong 2014. Ang paggawa ng tema ay maihahalintulad sa paglalagay ng mga gabay sa iyong magiging hakbang sa darating na taon.

Lahat tayong mga Pinoy na pumunta dito sa Japan ay may kanya-kanyang layunin, kahit pa sabihin nating hindi natin sinasadyang mapunta dito o wala tayong klarong desisyon sa pamamalagi dito. Ang pag-iisip ng tema ay maihahalintulad natin sa pamimili sa kung saan natin gustong magbakasyon. Hindi ba’t tuwing nagpaplano tayo ng ating bakasyon, ang una nating iniisip ay ang ating destinasyon? Hindi naman tayo napunta sa airport, dala ang lahat ng ating kagamitan at saka tayo mamimili kung saan natin gustong pumunta. Bagkus, ang ating unang iniisip ay kung ano ang gusto nating destinasyon, pagkatapos ay alamin kung ano-ano ang pupwede nating gawin sa lugar na ito.

Paano ba bumuo ng tema para sa 2014?

Maglaan ng oras para pag-isipan ito. Bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakatong pagmunihan ang gusto mong mangyari para sa taong 2014. Mahalagang sabayan mo din ito ng pagdadasal, pagtatanong sa Diyos kung ano ang direksyong nais niyang tahakin mo.

Ilista ang imahe o impresyon na mabubuo sa iyong isip. Ano-ano ba ang mga bagay na ito? Maaaring may ipinapahiwatig ang mga ideyang ito sa kung ano ba ang gusto mong maging larawan ng iyong 2014. Isulat mo ito. Tingnan kung may nauulit na tema sa mga ideya at larawang ito.

Buuin ang tema at sikaping gawing gabay ito sa pagbuo ng iyong plano sa 2014. Sa tulong nito, sikaping bumuo ng mga plano na magpapatibay ng temang ito.
Kung ako ang inyong tatanungin, ang aking naging 2013 ay punong-puno ng trabaho, pagbiyahe sa labas ng bansa sa halos bawat buwan. Nakakapagod subalit puno ng pagkakataon para mas lalong matuto. At para sa taong 2014, mas higit pa sa mga kaganapang ito ang aking ninanais. Kung kaya’t ang tema ng aking 2014 ay “Higit na Malalaking Pangarap.” At bilang suporta sa temang ito, nagnanais akong lalong mapabuti ang aking trabaho, mag-isip ng mga bagay na patuloy na magpapayabong ng aking kakayahan at patuloy na mangarap na maaari pa lalong bumuti ang buhay sa tulong ng Diyos at ng aking pagsusumikap.

Ikaw, Ka-Daloy, ano ba ang inyong tema para sa 2014?

Ang ating pagkikita isang beses kada buwan sa inyong tuwing pagbabasa sa kolum na ito ay napakalaking karangalan. At upang magkaroon tayo ng mas higit na pagkakataong magkasalamuha, naisipan ng inyong lingkod na gumawa ng isang website kung saan maaari kayong mag-iwan ng inyong komento, patuloy na magbasa ng iba pang mga naisulat tungkol sa ating tema na gawing produktibo at kaiga-igaya ang ating pamumuhay sa Japan.

Kung kaya’t kung inyong mararapatin, nais ko sana kayong anyayahang bisitahin ang website na ito: www. buhaygaijin.weebly.com.  Ito ay ginawa para sa inyo, para sa atin.

Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad: nguni’t ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Proverbs 16:9

Hanggang sa muli!
Comments