Blog‎ > ‎

HOPE FOR LIVING PHILIPPINES

posted Jun 6, 2014, 11:09 PM by Daloy Kayumanggi   [ updated Jun 21, 2014, 3:52 AM ]


Buhay Gaijin

ni: Pido Tatlonghari


Apat na buwan pagkatapos ng pagtama ng bagyong Yolanda (Haiyan), ang tinatayang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas, ako, kasama ang dalawa pang miyembro ng aming organisasyon ay lumipad papuntang Tacloban upang tingnan nang personal kung gaano kalaki ang pinsala ng bagyo at kung ano ang maaaring gawing pagtulong ng aming organisasyon.


New Life Ministries

    

Itinatag nuong 1954, ang New Life Ministries, bilang isang Christian organization, ay nagpi-print ng Bibliya at iba pang Gospel Literature dito sa Japan upang ibenta at ipamahagi sa iba’t ibang parte ng mundo. Ang printing business ay isinasagawa namin upang suportahan ang aming tatlong outreach projects: ang pagpapadala ng Bibliya sa Asya, ang pamamahagi ng Manga Bible sa Africa at ibang lugar, at ang pagtugon sa isang disaster area sa pamamagitan ng pamimigay ng Gospel tracts sa mga nasalanta. Nitong nakaraang taon mahigit kumulang sa apat na milyong Bibliya, Manga Bibles at Gospel tracts and aming nagawa at napamahagi, sa magkasamang business at ministry na gawain.


Karanasan sa Tohoku

Nuong una, iniisip ko na itong aming assignment sa Tacloban ay parang kagaya lang  nuong bumisita kami bilang bahagi ng isang outreach program sa Sendai matapos ang triple disaster na nangyari sa Tohoku nuong March 11, 2008. At dahil isa din ako sa milyong-milyong tao sa Tokyo na natakot at naapektuhan matapos ang lindol, ramdam na ramdam ko nuon ang bigat na pinagdadaanan ng mga naapektuhan ng magkasamang lindol at tsunami. Kapansin-pansin nuon na halos karamihan sa aming mga nakausap ay mga matatandang Hapon. At dahil sa hindi ako bihasa sa kanilang salita, ang aking naramdaman nuon ay dala halos ng aking nakitang lungkot sa mata ng mga naapektuhan, sa kanilang pag-iyak at alinlangang pagyakap sa mga volunteers. Dahil sa karanasang ito, akala ko handa na ako sa aking makikita sa aking pagbisita sa Tacloban.

                        

Pagbisita sa Tacloban

Sa aming pag-iikot sa mga bayan ng Tacloban, base sa aming nakita, ang pinsalang dinulot ni Yolanda (Haiyan) ay maihahalintulad sa pinsalang dala ng tsunami sa Sendai. Maaaring mas higit pa nga ito dahil sa ang siyudad ay halos napapaligiran ng dagat. Kung kaya't nang dumating ang rumaragasang tubig alat na itinulak papasok sa siyudad ng malakas na hangin ng bagyo, halos walang pagsilungan ang mga tao na matatawag na ligtas. At itong pananalantang ito ay tumagal ng ilang oras. Kung kaya't, hindi nakakapagtakang halos wala ng nakatayong istraktura nang tumigil ang bagyo. Marami ang nasawi, marami ang nawalan ng ari-arian, at marami ang binalot nang pangamba sa hinaharap. Ayon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang ahensyang nakatalaga upang mag-responda sa panahon ng kalamidad, umabot sa 6,183 ang bilang ng mga nasawi.

                    

Pangangalaga sa mga Bata

Alam naman natin na sa pagkakataong ganito, kalimitan ang mga bata ang siyang tunay na delikado ang kalagayan. Sa dami nang kailangang gawin, buuin at pagtuunan ng pansin sa pagbangong muli ng Tacloban, mahirap alamin kung pang-ilan sa listahan ng mga gawain ang pagtugon sa pangangailangan ng mga batang i-proseso ang kanilang pinagdaanang trahedya. Kung ito ay hindi natin mabibigyang pansin, maaaring lumaki ang mga batang ito na may bahid ng trahedyang kanilang dinanas. Maaari tayong magkaruon ng isang generasyon ng mga mamamayang may itinatagong sugat sa kani-kanilang damdamin.


                 

Hope For Living Philippines

Naniniwala kami sa New Life Ministries sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na magbigay buhay at pag-asa sa puso ninuman, lalo na mga taong nakaranas ng sakuna. Kung kaya’t naisip namin, sa pamamagitan ng pagtulong sa 30 simbahan na miyembro ng Tacloban Evangelical Association of Ministers and Churches, matutulungan natin silang magsagawa ng isang evangelical and discipleship mission at linguhang feeding program para sa humigit-kumulang na 4,000 kabataan, sa loob ng 10 linggo, mula Oktubre at Disyembre ngayong taong ito, sa bayan ng Tacloban.

    

Sa programang ito, mamimigay ang NLM sa bawat church na kalahok ng The Messiah, isang makulay na paglalarawan ng kaganapan sa buhay ni Jesus hango sa Bibliya. Kasamang ipamimigay ang The Messiah Study Guide na magagamit ng mga bata sa pag-aaral habang binabasa at nalilibang sa mga larawan ng The Messiah, na ginuhit sa pamamagitan ng Japanse manga style. At, mamimigay din kami ng Manga Bible Story Guide book upang makapagsagawa ang mga churches ng isang story-telling tungkol sa mga kilalang kwento sa Bibliya. Ang lahat ng ito ay upang matulungan ang mga batang i-proseso ang kanilang pinagdaanan sa konteksto ng Salita ng Diyos. At upang tugunan hindi lamang ang kanilang pangangailangang ispiritwal, nais din nating maglaan ng pondo upang ang mga simbahang ito ay makapagbigay din ng isang simpleng meal para sa mga bata bawat lingo.


They Still Need Our Help

Ito ang mensaheng aming narinig nuong bumisita kami sa Tacloban at ito rin ang nais naming ibahagi sa inyo. Maraming kailangang gawin. At alam namin na hindi natin kayang gawing lahat at punan ang lahat ng kanilangang pangangailangan. Subalit pupuwede tayong magsimula sa pagtingin sa mga bata na siyang magiging haligi ng susunod na henerasyon ng mga Pilipinong magtataguyod sa Tacloban.

    

Sana ay matulungan ninyo kaming matulungan ang mga simbahan sa Tacloban pangalagaan ang mga batang nasalanta ng bagyo. Tulungan natin silang gumawa ng matibay na pundasyon para sa hinaharap ng walang bahid ng pinsalang kanilang dinanas.


Maari kayong tumulong sa pagbibigay ng kahit ano mang halagang nais nyo. Kung gusto ninyo namang mag-isponsor  ng isang simbahan upang magkaruon sila ng mga Manga Bible, Study Guide at Story Book, kasama ng lingguhang pagpapakain, maaari ninyo itong gawin sa pagdo-donate ng halagang JPY160,000. At kung nais niyo ay tumulong lamang para sa weekly feeding program sa loob ng sampung linggo, para sa 120 na bata, maaari ninyo itong gawin sa halagang JPY60,000.

    

Maraming salamat sa inyong pagtulong. Huwag sana natin silang makalimutan. Higit sa kailan pa man, mas kailangan tayo ngayon ng mga bata sa Tacloban. Sana ay buksan natin ang puso natin para sa kanila. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po lamang ang aming website, www.newlifeministries.jp o mag-email sa amin sa sponsor@newlifeministries.jp.

Hanggang sa muli, Ka-Daloy!


Tweet: Sana ay matulungan ninyo kaming matulungan ang mga simbahan sa Tacloban http://ctt.ec/_3Mda+
Comments