Ang misyon ng pahayagang Daloy Kayumanggi ay pukawin ang mga Pilipino sa Japan na maging ganap na Global Filipino. Ang Global Filipino ay isang mamamayan ng mundo, namumuhay ayon sa gusto o nais na buhay, at kinikilala bilang isang napaka importanteng puwersa sa mga pandaigdigan na kaganapan. Kaya`t tara na at tunghayan ang mga positibong balita at makabuluhang mga tips at giya para sa isang inspiradong Pinoy!

Daloy Kayumanggi is a Philippine newspaper in Japan, written mostly in Tagalog. The mission of the tagalog newspaper is to empower Filipinos in Japan to truly become a Global Filipino. A Global Filipino is a citizen of the world, lives and enjoy life to its full potential and contributes in shaping the world. So enjoy reading Daloy Kayumanggi, the tagalog newspaper in Japan for Filipinos in Japan.

Mobile: 090-6025-6962 (Tagalog, Japanese)
Toll-Free : 0032-6308 (Tagalog, English)

Landline: 03-5825-0188
Fax: 03-5825-0187

Email: daluyan @ daloykayumanggi.com
Office address:  101-0027 Tokyo-to Chiyuda-ku Hirakawa-cho Ichibanchi Da-3 Azma Biru 611