About Us


Ang misyon ng pahayagang Daloy Kayumanggi ay pukawin ang mga Pilipino sa Japan na maging ganap na Global Filipino. Ang Global Filipino ay isang mamamayan ng mundo, namumuhay ayon sa gusto o nais na buhay, at kinikilala bilang isang napaka importanteng puwersa sa mga pandaigdigan na kaganapan. Kaya`t tara na at tunghayan ang mga positibong balita at makabuluhang mga tips at giya para sa isang inspiradong Pinoy!

Mobile: 090-6025-6962 (Tagalog, Japanese)
Toll-Free : 0032-6308 (Tagalog, English)

Landline: 03-5825-0188
Fax: 03-5825-0187

Email: daluyan @ daloykayumanggi.com
Office address:  101-0027 Tokyo-to Chiyuda-ku Hirakawa-cho Ichibanchi Da-3 Azma Biru 611