Tips‎ > ‎

Sekreto Sa Isang Masayang Relasyon

posted Feb 11, 2012, 10:32 PM by Daloy Kayumanggi   [ updated Sep 10, 2014, 1:44 AM ]
Bakit kaya may mga relasyon na humantong sa malungkot na wakasan at meron namang lubos ang kasayahan? Mayroon kayang sekreto sa isang masaya at matagumpay na relasyon? Narito ang mga sekreto na binanggit ng mga eksperto kung bakit masaya at matagumpay ang isang relasyon.

1) Komunikasyon. Nauna rito ang komunikasyon sa isa’t-isa. Sa oras na huminto ang komunikasyon sa lalaki at babae, dito rin nagsimula ang magkalabuan sa pagtingin sa isa’t-isa. Napakahalagang bagay ang maging open sa lahat na panahon sa iyong minamahal. Yong wala kang takot na sabihin ang anumang gusto mong sabihin. Sikapin din na ang bawat isa ay marunong makinig kung anuman ang sinasabi sa minamahal sa buhay. Hindi pwede na ikaw lang o siya lang ang nagsasalita.

2) Pagmamahal Sa Sarili. Ayon sa mga eksperto sa relasyon, mahalaga sa isang tao na minahal niya ang kanyang sarili, una sa lahat. Paano ka daw makapagbigay ng pag-ibig kung hindi mo naman pala minamahal ang sarili mo? May kasabihan po na: “You cannot give what you do not have.” Ang taong may magandang pananaw tungkol sa kanyang sarili ay magkaroon ng kakayahan na ipamahagi sa kanyang minamahal ang kagandahan ng kanyang loob. Dapat magsimula sa sarili mo ang pag-ibig at ito ay lalabas para sa iba.

3) Katapatan, Tiwala, at Respeto. Kinakailangan na maging tutoo ka sa iyong minamahal sa buhay. Ang pagsisinungaling ay nakakasira sa relasyon. Maaring magbalik ang tiwala pero mahirap maibalik ang dating sitwasyon nuong hindi pa nawala ang tiwala. Itataguyod din ang respeto sa isa’t-isa. Tandaan hindi mo pag-aari ang isang tao. Respetohin mo ang mga bagay na kinabibilangan sa kanyang kataohan.

4) Pagkakaibigan. Ang magandang relasyon ay nakasalalay sa isang magandang pagkakaibigan. Kailangan na ang mag-asawa ay matalik na kaibigan sa isa’t-isa. Di porke nag-asawa na, wala na yong elemento sa pagiging kaibigan. Magtawanan at magbiroan pa rin kayo parang mga bata. Madaling masira ang relasyon kung wala na ang pagiging kaibigan at palagi nalang nag-aaway.

5) Touching o paghihipo. Sabi ng mga eksperto, napakahalaga ang touching sa relasyon ng pamilya. Sa mga may asawa, dapat nariyan ang patuloy na paghihipo kahit matagal na ang pagsasama. Makapangyarihan ang paghihipo dahil ito ay nakapagbago sa damdamin at pag-iisip ng tao. Sabi din ng mga doktor na ang may sakit ay madaling nalulunasan sa pakiramdam kung palaging hinihipo. Huwag kalimutan ang pagyakap at paghalik sa iyong minamahal tuwing kayo ay nagkikita o lumalabas ng bahay.

(larawan mula sa  freestockphotography.com.au)

Comments