Ang internet simcard ay mabibili ng ¥3,000. Ang internet simcard ay pre-loaded na rin ng internet sa loob ng 20 araw. Pagkatapos nito, maari ng mag-furikomi o magpadala ng pera sa bangko sa halagang ¥2,350 lamang kada 50 araw para ma-recharge ang iyong internet connection.
Ang internet simcard ay mula sa OCN Mobile One kung kaya malawak ang signal dahil sa connection nito sa Docomo-NTT. Ito ay may may bilis na 150 MBPS sa unang 50 MB na gamit kada araw.